Början av 2000-talet

-what the afterworld will be saying about these days

år 2005 på svenska

Klicka på en rubrik (eller scrolla ner!) och se tänkbara slut på meningen:

”Tänk att för 50 år sedan, år 2005…”

Samhälle

Geopolitik

Människorelationer och jämlikhet

Miljö, naturresurser och människans beteende i naturen

Droger, alkohol och tobak

Teknik

Utbildning

Hälsa, medicin och sjukdomar

Underhållning och mode

Lite filosofiskt

Orubricerbara

Samhälle

 • placerade man barn så långa dagar på dagis (Lena, Finland)
 • åt man så mycket socker (Christer, sociolog, Norge)
 • vägrade vissa apotekare i USA att sälja dagen-efter-piller trots att kunden hade recept (Becky, USA)
 • körde man bil (Benny, USA)
 • fanns det folk som bodde på en plats hela livet istället för att resa runt/flytta (Geneviève, Kanada)
 • var priserna så låga (Tina, USA)
 • fanns det så mycket skit i mitt land (Armando, Guatemala)
 • dog så många barn i Afrika varje dag av hunger (Ton, Spanien)
 • fanns det kontanter (Petter, Finland)
 • fick man vara ifred utan att någon kollade bakom ryggen (Mikko, Finland)
 • hade man oskyddat sex (Johanna, rådgivningstant, Finland)
 • var vatten så billigt (Kathrin, Tyskland)
 • fick man köra båt utan körkort och i upptill 1 promilles fylla (Markus, skeppare, Finland)
 • köpte man en pappersbiljett på tågstationen (Pamela, Finland)
 • tog Finland emot så få flyktingar (Piamaria, Finland)
 • åkte så många en och en i sina bilar (Niki, Finland)
 • kunde det vara billigare att åka flyg än båt (Petter, lärare, Finland)
 • slängde man bort mat som ännu gick att äta (Lena, pensionär, Finland)
 • fick man ännu agera körlärare åt sina barn utan utbildning (Jennie, Sverige)
 • skötte man med statens stöd om sjukdomar orsakade av oansvarig livsstil tex. rökning el fetma (Kristina, Esbo)
 • gjorde de flesta ännu åtta timmars arbetsdagar (Kaisa, pol.mag, Finland)
 • hörde nästan 90 % av finländarna till den evangelisk-lutherska kyrkan (Kaisa, pol.mag, Finland)
 • fanns det platser på jorden som var orörda av människan (Janina, flyktinggömmare, Pörtö)
 • var det så stora kulturella skillnader mellan olika länder (Ia, glad, Åland)
 • gick barnen till skolan (Virva, ekologisk odlare, Finland)
 • levde vi i kapitalismens guldålder (Mika, MA, Finland)
 • hade vi bara den första kvinnliga presidenten (Samuli, forskare, Finland)
 • fanns det dubbelt så många människor som idag (Joni, Finland)
 • hade man rätt att äga en egen bil (Carlos, Mexico)
 • försökte folk vara liberala (Staffan, vikarie för kungen, Finland)
 • avrättade USA barn (Scott, USA)
 • var hela västvärlden vettskrämd för terroristangrepp från muslimer (Tove, bröllopssångare, Finland)
 • kunde man köpa bensin för bara 1, 40 per liter (Olle, sjöman, Finland)
 • fanns det fortfarande oskyldiga människor i fängelser (Jolanda, 15 år, Finland)
 • fanns det människohandel (Ravna, 16 år, Finland)
 • var det fortfarande lagligt att köpa och sälja sex (Maj, 15 år, Finland)
 • åkte man med kollektivtrafik (Sophie, 15 år, Finland)
 • fanns det ett yrke som hette biljettförsäljare (Anna, snuttjobbare, Finland)
 • fick jag inte komma in på krogen med mössa (Erik, Finland)
 • hade vi frihet att fritt välja vår bana (Max, Finland)
 • åt man inte bara mat som gjorts i fabriker (Liz, USA)
 • hade skinheads i Ryssland ihjäl barn med centralasiatiskt ursprung (Denis, forskare, Sibirien)
 • fanns det så få invandrare i Europa (”T.J.Johnson”, Rumänien)
 • kunde man dricka alkohol utan att bli omhändertagen (Anton, Finland)
 • kunde man bara följa med någon hem utan säkerhetskontroll (Kim, Finland)
 • hade människor vissa medborgerliga rättigheter och tog dem för givna (Dudu, Gambia)
 • fanns det så många traditionella familjer (Volker, Tyskland)
 • reste vissa människor till andra världsdelar på semestern (Volker, Tyskland)
 • kunde man glömma att låsa sin sommarstuga (Lasse, Finland)
 • såg västerlänningar det som en mänsklig rättighet att resa och flyga runt (Sara, bloggare, Finland)
 • trodde man att det var omöjligt att stoppa AIDS-epidemin i Afrika (Sara, bloggare, Finland)
 • kunde människorna inte vara moraliska och etiska själva utan behövde ”lagar” (Ida, frihetsbloggare, Sverige)
 • trodde människor att de tänkte själva trots att de var påverkade av media och religion (Ida, frihetsbloggare, Sverige)
 • kunde man cykla utan hjälm (Sandra, Finland)
 • var det så lätt att resa (Sanni, lärare, Finland)
 • var himlen full av flygplan (Martti, fotograf, Finland)
 • fanns det offentliga tjänster (Martti, fotograf, Finland)

Geopolitik

 • fanns det en stat som hette Israel (Jens, studerande, Danmark)
 • valdes Bush till världens herre – igen (Janne, Finland)
 • anföll USA Irak (Ankur, Zach, Don; alla från USA)
 • bestod Europa av flera länder (Laura, Finland)
 • dominerade USA världen (Karin, Österrike)
 • var Kina ännu ingen militär stormakt (Niklas, rockartist, Finland)
 • var Kapstaden vit (Karin, Österrike)
 • förde man krig för olja (Öjvind, cyniker, Finland)
 • fanns det ännu länder (Ricardo, furste, Mexico)
 • hade det bara varit två världskrig (Alessandro, Italien)
 • fanns det länder med vetorätt i FN’s säkerhetsråd (Anja, Österrike)
 • fanns det självständiga stater, inte bara multinationella företag (Martti, fotograf, Finland)

Människorelationer och jämlikhet

 • såg man bröllop och äktenskap som lyckans kulmen (Pamela, Finland)
 • fick män och kvinnor inte lika lön för lika arbete (Anita, Australien)
 • fanns det misstävlingar (Pia, Finland)
 • måste flickorna själva betala för läkarundersökning som bevis för våldtäkt (Becky, USA)
 • fick homosexuella inte gifta sig (Elisabeth, USA)
 • fick homosexuella inte adoptera barn (Evi, Finland)
 • fick kvinnor i fertil ålder inte fast anställning i Finland (Lotta, Finland)
 • var det bara kvinnans arbetsplats som betalade vårdledigheten (Heidi, Finland)
 • fanns det rasister (Patrick, Portugal)
 • koncentrerade man sig på traditionella förhållanden (Kathrin, Tyskland)
 • måste män fortsätta att jobba fast de just fått barn som var hemma med mamman (Mia, lärare, Finland)
 • gifte man sig (Klas, Finland)
 • var det så svårt att gifta sig borgerligt på veckoslut (Katariina, primus magister i simning, Finland)
 • brukade människor samlas fysiskt för att träffas (Aki, agnostiker, Esbo)
 • var kvinnans uppgift att vara attraktiv (Maya, förvirrad, Baskien)
 • var incest olagligt (Anja, Österrike)
 • var sex mellan gamla tabubelagt (Anja, Österrike)
 • hade människor sociala kontakter (Paul, 15 år, Finland)
 • krävde samhället heteronormativ tvåsamhet (Jenny, feminist, Finland)
 • fanns det kvar begrepp som homo-, bi- och heterosexuell (Otto, 14 år, Finland)
 • diskuterade man ännu kvinnopräster (Andrea, Finland)

Miljö

 • fanns det så mycket grymhet mot djur, t.ex. rävjakt (Steven, Storbritannien)
 • kunde man gå på gatan utan ansiktsmask (Laurent, Belgien)
 • fanns det ingen världsomfattande återanvändningsplan (Cat, USA)
 • var man inte tvungen att återanvända skräp (Evi, Finland)
 • använde man fossila bränslen i motorer (Pete, USA; Johan, Finland)
 • åt man kött (Pete, USA)
 • fanns det korallrev (Kelsey, dykarinstruktör, USA)
 • kunde man sola (Maj, Finland)
 • fanns det rent vatten (Fredde, Finland)
 • bodde det ännu så många på Pörtö (Stefan, Finland)
 • kunde man simma i Östersjön (Erik, Finland)
 • fanns det två kolkraftverk i Helsingfors (Scott, USA)
 • fanns det permanent is på Antarktis (Niki, Finland)
 • fanns det olja (Meri, Finland)
 • fanns det tigrar, pandor och älgar (Petter, lärare, Finland)
 • fanns det ett land som hette Bangladesh (Laurel, liberal, Utah)
 • brydde man sig om ozonlagret (Camilla, på sitt bröllop, Finland)
 • kunde jag plocka bär i skogen (Virva, ekologisk odlare, Finland)
 • fanns det inte snö i Australien (Seppo, ledare, Finland)
 • låg Helsingfors så långt söderut (Mimmi, blivande brud, Finland)
 • fanns det regnskog på jorden (Willem, Finland)
 • använde man kärnkraft (Kaija, 15 år, Finland)
 • använde man engångskärl (Max, Finland)
 • fanns det vilda träd kvar (Otto, 14 år, Finland)
 • såg man ännu solen (innan avgasmolnet kom) (Max, musiker, Finland)
 • var det ännu någorlunda varmt i Finland på sommaren (Jalmar, 13 år, Finland)
 • hade man djur i burar, som slavar (Nora, 14 år, Finland)
 • kunde jag gå på en grön gräsmatta (Matias, Finland)
 • kunde man skida i Alperna (Volker, Tyskland)

Droger, alkohol och tobak

 • såldes droger på svarta marknaden utan statens kontroll (Kia, Finland)
 • fanns det ställen där man kunde röka inomhus (Patricia, Katalonien)
 • rökte jag hasch (flicka, Finland)
 • rökte jag cigarretter (Linda, Finland)
 • var alkohol lagligt (Aki, agnostiker, Esbo)
 • fick man inte vin i matbutikerna (Heidi, hemmakock, Finland)
 • var kaffe lagligt (Paul, 15 år, Finland)
 • var åldersgränsen för alkohol bara 18 år (Mia, 15 år, Finland)
 • skadade man medvetet sin kropp med tobak och förädlade livsmedel (Nina, miljövän, Finland)

Teknik

 • tog det åtta timmar att flyga från Guatemala till Paris (Jérôme, Frankrike)
 • hade man ännu inga BVD’er (Oded, Israel) (ingen vidare förklaring given…)
 • fanns det ännu inte kall fusion (Basse, Finland)
 • hade alla inte internet hemma (Minna-Maria, Finland)
 • trodde man att det aldrig skulle gå bemannade farkoster till Mars (Petter, lärare, Finland)
 • var t.ex. flytvästar och bilbälten åt barn så simpla och outvecklade (Karin, Finland)
 • fanns det böcker i pappersform (Anna, Finland)
 • hade vi inte trådlös elektricitet (Mia, lärare, Finland)
 • kunde man inte använda telepati för att kommunicera med alla på jorden (Anouchka, Belgien)
 • fanns det så många A4:or (Maarit, Finland)
 • hade man så många olika manicker (digikameror, mp3-spelare osv) (Laurel, liberal, Utah)
 • använde de flesta telefon, inte dator, för att ringa (Anni, gammalmodig, Finland)
 • fanns det i Helsingfors bara en metrolinje (Katariina, primus magister i simning, Finland)
 • trodde vi att maskiner inte kunde vara kreativa (Mika, MA, Finland)
 • var man tvungen att betala för telefonsamtal (Mikko, Finland)
 • måste man äta själv, med gaffel och kniv (Linda, Finland)
 • behövdes det en människa för att köra bil (Mary, ekonomistuderande, Österrike)
 • måste man använda satelliter för att utforska månen (Ana, artist, Mexiko)
 • använde man mobiltelefon (Toffe, Finland)
 • hade bara 40 % av hemmen bredbandsanslutning (Olle, sjöman, Finland)
 • fungerade ännu e-mail och Internet (Tove, bröllopssångare, Finland)
 • hade vi ännu datorer (Jåel, 16 år, Finland)
 • användes videokassetter (Kaija, 15 år, Finland)
 • skrev man på krittavlor i skolan (Kaija, 15 år, Finland)
 • kunde man inte teleporteras (Jenny, feminist, Finland)
 • var TV:n som stora lådor och använde man OH-apparater och batterier (Max, musiker, Finland)
 • fanns det folk som använde papperskalendrar (Kim, lärare,Åland)
 • satt folk fast i trafiken (Tafari, England)
 • måste man komma ihåg lösenord, ha pass och kreditkort (Cathy, England)

Utbildning

 • måste man gå till en skolbyggnad (Kajsa, Finland)
 • läste man svenska i alla skolor i Finland (AnnLois, Finland)
 • hade man samma undervisningsmetoder som idag (Tina, USA)
 • fick vi så dålig skolmat (Nora, 14 år, Finland)
 • fanns det övningsskolor (Kristina, Finland)
 • hade föräldrar ännu någon sorts ansvar för sina barn (Sanni, lärare, Finland)

Hälsa

 • åt man så mycket mediciner (Jon, Sverige)
 • var födsel en naturlig process (Liam, Irland)
 • måste kvinnor bli gravida för att få barn (Karolin, Österrike)
 • fanns det AIDS (Hasse, Finland)
 • var folk överviktiga (Mia, lärare, Finland)
 • visste man så lite om mediciner (Anne, Danmark)
 • använde man desinficerande tvättmedel när man städade (Anne, Storbritannien)
 • dog folk av cancer (Mia, Finland)
 • använde man mjukgörare i plast och t.ex. teflonpannor vid matlagning (Bob, civiltjänstgörare, Åbo)
 • kunde man inte dricka alkohol utan att bli bakfull (Samuel, på sitt bröllop, Finland)
 • fanns det inget vaccin mot AIDS eller cancer (Eveliina, Finland)

Underhållning och mode

 • tittade man på TV och tyckte att det var bra (Nina, Finland)
 • beundrade man folk som egentligen inte gjort något beundransvärt, t.ex. filmstjärnor (Jaana, Finland)
 • hade vissa så många tatueringar och piercingar (Alicia, USA)
 • hade jag CD-skivor (Jani, Finland)
 • hade man frihet att ladda ner musik och filmer från Internet (Rafael, Belgien)
 • var det så populärt med dokusåpor där ”vuxna” människor fick bete sig hur som helst (Nina, Sverige)
 • gick man hem för att se på ett visst TV-program (Baba, Finland)
 • hade män och kvinnor olika kläder (Mårten, Finland)
 • sminkade man sig (Cristian, artesan, Chile)
 • kunde man svära på TV (Oliver, 15 år, Finland)
 • hade bara ett fåtal människor i rika länder gjort plastikoperationer (Anna, snuttjobbare, Finland)
 • spelade man videospel utanför sitt eget huvud (NN, USA)
 • fanns det folk som gillade Tom Cruise (NN, USA)
 • hyrde man filmer (NN, USA)
 • var det in att ha musik på hög volym och köra omkring i bil (Denis, forskare, Sibirien)
 • måste man köpa musik (Kim, lärare, Åland)

Lite filosofiskt

 • tänkte folk bara på sig själva (Sanne, Belgien)
 • var vi så naiva (Robbi, Finland)
 • trodde man att konflikter kunde lösas med våld (Klara, Finland)
 • trodde man att det bara fanns en enda rätta att älska (Sofia, Finland)
 • levde vi utan begränsningar och utan att veta vad våra val leder till (Mika, MA, Finland)
 • tyckte man att kulturimperialism var dystopipopulism (Johannes, nihilist, Finland)
 • var jag lycklig och visste knappt något om denna jävla världs orättvisa (Laura, perfekt, Finland)

Orubricerbara

 • fanns det inga on/off-knappar på barn (Jonte, pappa, Finland)
 • hade jag hår på huvudet (Enric, Katalonien)
 • kunde vi inte flyga (Violet, Storbritannien)
 • bodde man ännu på Jorden (Ana, artist, Mexiko)
 • fanns det bara en planet där det levde människor (Nana, 14 år, Finland)
 • var det inte aporna som härskade över Jorden (Erik, 13 år, Finland)
 • hade man ibland jävligt underliga skoluppgifter (Jens, 15 år, Finland) (syftar på att fortsätta denna mening)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: